Nutidsbilder > Historia/Kultur
HEM | OM BYRÅN | PRISER | VARUKORGEN | BESTÄLL | SÖK BILDER   
  SÖK
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  »
  Rostig sågklinga på en bondsåg i Brokind, Östergötland.

SPARA
  Lövdominerad blandskog med inslag av bok asp ek och gran. Har tidigare varit odlad mark med odlingsrösen. Bökemåla Blekinge.

SPARA
  Lövdominerad blandskog med inslag av bok asp ek och gran. Har tidigare varit odlad mark med odlingsrösen. Bökemåla Blekinge.

SPARA
  Rester av gammal kvarn. Bökemåla Blekinge.

SPARA
  Gammal ristning i gammal tall, Rogens naturreservat i Härjedalen.

SPARA
  En gammal hästgetarkoja med brunn, stigar och andra kulturspår är exempel på kulturlämningar i skog. (Hästgetare = hästvaktare.)

SPARA
  De så kallad kulturstubbarna omger och markerar en kolbotten som ska skyddas vid avverkningen.

SPARA
  Grind och äppleträd i Öna kulturreservat, Östergötland.

SPARA
  Kulturhistoria, plats för tidigare svedjebruk. Svensbo skogsvårdsgård i Östergötland.

SPARA
  Kulturminne, husgrunder efter en relativt stor gammal skogsgård.

SPARA
  Kulturminne, en gammal väg eller stig till gårdens å̊krar, Loberg i Ydrei Östergötland.

SPARA
  Kulturminne, en gammal väg eller stig till gårdens å̊krar, Loberg i Ydrei Östergötland.

SPARA
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  »
Box 1159, 111 81 Stockholm · Vasagatan 50 · 08-412 15 00 · skogenbildskogen.se