Nutidsbilder > Växter
HEM | OM BYRÅN | PRISER | VARUKORGEN | BESTÄLL | SÖK BILDER   
  SÖK
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41  »
  Vit ljung (Calluna vulgaris). Ljung är en flerårig risartad buske med små barrlika blad och rosa blommor i ensidiga klasar. Blommorna sitter på årsskotten, de är vanligen rosa, men vita eller purpurfärgade blommor förekommer ibland.

SPARA
  Vit ljung (Calluna vulgaris). Ljung är en flerårig risartad buske med små barrlika blad och rosa blommor i ensidiga klasar. Blommorna sitter på årsskotten, de är vanligen rosa, men vita eller purpurfärgade blommor förekommer ibland.

SPARA
  Torta (Cicerbita alpina) är en högväxt, flerårig ört med blå blommor. Den växer i stora bestånd och har stjälkar som kan bli nästan två meter höga och som har talrika stjälkblad. Stalon, södra Lappland.

SPARA
  Pors (Myrica gale) är allmän i södra och mellersta Sverige och finns också längs kusten upp till Norrbotten. Den växer i kanten av sjöar och kärr och i fuktig skogsmark. Västra Harasjön Blekinge.

SPARA
  Vit mjölkört (Epilobium angustifolium) växer gärna på sandiga marker som banvallar, vägkanter och kulturmark, men är ofta vanlig även på hyggen och i fjällbjörkskog. Stalon, södra Lappland.

SPARA
  Vit mjölkört (Epilobium angustifolium) växer gärna på sandiga marker som banvallar, vägkanter och kulturmark, men är ofta vanlig även på hyggen och i fjällbjörkskog. Stalon, södra Lappland.

SPARA
  Blåklocka vid timmertrave.

SPARA
  Ängsflora med Campanula sp (blåklockssläktet) samt fibbla.

SPARA
  Ängsflora med Campanula sp (blåklockssläktet).

SPARA
  Ängsvädd (Succisia pratensis)

SPARA
  Löjtnantshjärta

SPARA
  Blåklint (Centaurea cyanus)

SPARA
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41  »
Box 1159, 111 81 Stockholm · Vasagatan 50 · 08-412 15 00 · skogenbildskogen.se