Nutidsbilder > Växter
HEM | OM BYRÅN | PRISER | VARUKORGEN | BESTÄLL | SÖK BILDER   
  SÖK
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41  »
  Lunglav (Lobaria pulmonaria). Enskilda träd med lunglav bör regelmässigt sparas. Rikliga förekomster bör skyddas med biotopskydd, frivilliga avsättningar eller reservat, enligt SLU. Vojmsjölandet, södra Lappland.

SPARA
  Lunglav (Lobaria pulmonaria). Enskilda träd med lunglav bör regelmässigt sparas. Rikliga förekomster bör skyddas med biotopskydd, frivilliga avsättningar eller reservat, enligt SLU. Vojmsjölandet, södra Lappland.

SPARA
  Lunglav (Lobaria pulmonaria). Enskilda träd med lunglav bör regelmässigt sparas. Rikliga förekomster bör skyddas med biotopskydd, frivilliga avsättningar eller reservat, enligt SLU. Vojmsjölandet, södra Lappland.

SPARA
  Lunglav (Lobaria pulmonaria). Enskilda träd med lunglav bör regelmässigt sparas. Rikliga förekomster bör skyddas med biotopskydd, frivilliga avsättningar eller reservat, enligt SLU. Vojmsjölandet, södra Lappland.

SPARA
  Blommande oxel (Sorbus intermedia) i kanten av Stora Alvaret på Öland.

SPARA
  Blommande oxel (Sorbus intermedia) i kanten av Stora Alvaret på Öland.

SPARA
  Berberis (Berberis vulgaris) på Stora Alvaret, Öland.

SPARA
  Berberis (Berberis vulgaris) på Stora Alvaret, Öland.

SPARA
  Berberis (Berberis vulgaris) på Stora Alvaret, Öland.

SPARA
  Mognande olvonbär (Viburnum opulus). Olvon växer i skogsbryn och längs stenmurar. Här i Häradsbäck, Kronoberg.

SPARA
  Mognande olvonbär (Viburnum opulus). Olvon växer i skogsbryn och längs stenmurar. Här i Häradsbäck, Kronoberg.

SPARA
  Pors (Myrica gale) är allmän i södra och mellersta Sverige och finns också längs kusten upp till Norrbotten. Den växer i kanten av sjöar och kärr och i fuktig skogsmark. Västra Harasjön Blekinge.

SPARA
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41  »
Box 1159, 111 81 Stockholm · Vasagatan 50 · 08-412 15 00 · skogenbildskogen.se