Nutidsbilder > Växter
HEM | OM BYRÅN | PRISER | VARUKORGEN | BESTÄLL | SÖK BILDER   
  SÖK
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41  »
  Parkslide (Fallopia japonica) är snabbväxande med djupgående rötter och bildar täta bestånd. Invasiv art som tränger ut inhemska växtarter, särskilt i fuktiga och näringsrika miljöer. Förändrar hela ekosystem. (Naturvårdsverket) Villaträdgård i Ronneby.

SPARA
  Parkslide (Fallopia japonica) är snabbväxande med djupgående rötter och bildar täta bestånd. Invasiv art som tränger ut inhemska växtarter, särskilt i fuktiga och näringsrika miljöer. Förändrar hela ekosystem. (Naturvårdsverket) Villaträdgård i Ronneby.

SPARA
  Stenbär (Rubus saxatilis) i Stalon, södra Lappland.

SPARA
  Stenbär (Rubus saxatilis) i Stalon, södra Lappland.

SPARA
  Mjölkört (Epilobium angustifolium) i Matskan, södra Lappland.

SPARA
  Mjölkört (Epilobium angustifolium) i Matskan, södra Lappland.

SPARA
  Mjölkört (Epilobium angustifolium) i Matskan, södra Lappland.

SPARA
  Mjölkört (Epilobium angustifolium) i Matskan, södra Lappland.

SPARA
  Skrovellav (Lobaria scrobiculata) är en bladlav med upp till 20 cm stor bål som har runda och stora lober. I torrt tillstånd är laven gulgrå till grå men den blir blågrå i fuktigt tillstånd (SLU). Här på sälg i skogligt demoområde i Tresund i södra Lappla

SPARA
  Skrovellav (Lobaria scrobiculata) är en bladlav med upp till 20 cm stor bål som har runda och stora lober. I torrt tillstånd är laven gulgrå till grå men den blir blågrå i fuktigt tillstånd. (SLU). Skogligt demoområde i Tresund i södra Lappland.

SPARA
  Mjölkört (Epilobium angustifolium). Grotjaur i södra Lappland.

SPARA
  Mjölkört (Epilobium angustifolium). Grotjaur i södra Lappland.

SPARA
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41  »
Box 1159, 111 81 Stockholm · Vasagatan 50 · 08-412 15 00 · skogenbildskogen.se