Nutidsbilder > Virke/Produkter
HEM | OM BYRÅN | PRISER | VARUKORGEN | BESTÄLL | SÖK BILDER   
  SÖK
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26  »
  Timmertrave med grönska

SPARA
  Timmer mot blå himmel

SPARA
  Grovt timmer, just avverkat

SPARA
  Välta vid avlägg

SPARA
  Band och däck från en skogsmaskin framför ett avlägg med gallringsvirke.

SPARA
  Utsynad, utmärkt tall för särskilt ändamål, kanske stolpe.

SPARA
  Ektimmer till Kährs i Nybro. Från Johannishus godsförvaltning. Blekinge.

SPARA
  En välta med al (Alnus glutinosa) i Höcklehult Blekinge.

SPARA
  Välta med alvirke (Alnus glutinosa) i Höcklehult Blekinge.

SPARA
  Alstock (Alnus glutinosa). Vacker färg och struktur i alstocken. Man borde kunna använda dylikt virke i högre utsträckning i möbler och panel. Höcklehult Blekinge.

SPARA
  En välta med barrmassaved i Gökadal Blekinge.

SPARA
  En välta med barrmassaved och travbricka i Gökadal Blekinge.

SPARA
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26  »
Box 1159, 111 81 Stockholm · Vasagatan 50 · 08-412 15 00 · skogenbildskogen.se