Nutidsbilder > Virke/Produkter
HEM | OM BYRÅN | PRISER | VARUKORGEN | BESTÄLL | SÖK BILDER   
  SÖK
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26  »
  Planterad tall med dålig kvalitet.

SPARA
  Timmer täckt under snö.

SPARA
  Upplagt timmer under slutavverkning.

SPARA
  Massavedstrave inmätt vid bilväg.

SPARA
  Virkestrave, tall. Uppland.

SPARA
  Grova granstockar i välta.

SPARA
  Färdiglastad timmerbil. Uppland.

SPARA
  Massaved i fallande längder.

SPARA
  Timmer i slutavverkning. Uppland.

SPARA
  Vedgård med massaved, björk.

SPARA
  Specialvirke. Hög kvalitet.

SPARA
  Gallrat tallbestånd. Uppland.

SPARA
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26  »
Box 1159, 111 81 Stockholm · Vasagatan 50 · 08-412 15 00 · skogenbildskogen.se