Nutidsbilder > Trädslag
HEM | OM BYRÅN | PRISER | VARUKORGEN | BESTÄLL | SÖK BILDER   
  SÖK
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42  »
  Sitkagran (Picea sitchensis) är en odlad art som inte sällan förekommer i skogsplanteringar. Den hör ursprungligen hemma i västra Nordamerika. Frösådda förvildade exemplar kan påträffas i trakter där arten förekommer i odlade bestånd. Sibbarp, Skåne.

SPARA
  Pinus contorta. Contortatall hör hemma i västra Nordamerika men har planterats som skogsträd i stor skala i Sverige, särskilt i Norrland. Honblommor i förgrunden som skall bli kottar. Stalon, södra Lappland.

SPARA
  Pinus contorta. Contortatall hör hemma i västra Nordamerika men har planterats som skogsträd i stor skala i Sverige, särskilt i Norrland. Honblommor i förgrunden som skall bli kottar. Stalon, södra Lappland.

SPARA
  Pinus contorta. Contortatall hör hemma i västra Nordamerika men har planterats som skogsträd i stor skala i Sverige, särskilt i Norrland. Hanblommor. Stalon, södra Lappland.

SPARA
  Lärkföryngring (Larix decidua).

SPARA
  Lärkföryngring (Larix decidua). Lärk odlas ibland som virkesträd och förekommer ofta förvildad och är på sina ställen fullständigt naturaliserad.

SPARA
  Lärkföryngring (Larix decidua).

SPARA
  Lärkföryngring (Larix decidua).

SPARA
  Lärkföryngring (Larix decidua).

SPARA
  Oxel är vanlig i odling och har också planterats som vårdträd. Veden är hård och har bland annat använts till hjulaxlar, block och trissor. Frukterna kan kokas till gelé, eller torkas och malas till nödbröd. Mellersta Öland.

SPARA
  Oxel är vanlig i odling och har också planterats som vårdträd. Veden är hård och har bland annat använts till hjulaxlar, block och trissor. Frukterna kan kokas till gelé, eller torkas och malas till nödbröd. Mellersta Öland.

SPARA
  Oxel är vanlig i odling och har också planterats som vårdträd. Veden är hård och har bland annat använts till hjulaxlar, block och trissor. Frukterna kan kokas till gelé, eller torkas och malas till nödbröd. Mellersta Öland.

SPARA
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42  »
Box 1159, 111 81 Stockholm · Vasagatan 50 · 08-412 15 00 · skogenbildskogen.se