Nutidsbilder > Trädslag
HEM | OM BYRÅN | PRISER | VARUKORGEN | BESTÄLL | SÖK BILDER   
  SÖK
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42  »
  Fin gammal blädad tallskog med god återväxt.

SPARA
  Gran klar att skördas som julgran.

SPARA
  Fågelbär, planterad och stamkvistad, Valdermarsvik i Östergötland.

SPARA
  Contortatall (Pinus contorta), nordamerikansk snabbväxande art som har planterats i stor omfattning i Sverige.

SPARA
  Contortatall (Pinus contorta), nordamerikansk snabbväxande art som har planterats i stor omfattning i Sverige.Här ett lite grövre contortabestånd i södra Lappland.

SPARA
  Björkstam, cirka tjugo år gammal.

SPARA
  Planterad ask.

SPARA
  Andra generationen rotskott från planterad asp, Askeby i Östergötland.

SPARA
  Tallkottar - under en gran.

SPARA
  Inväxt ek i granbestånd på gammal hagmark.

SPARA
  Gammal hällmarkstall.

SPARA
  Frötallen står ensam kvar efter avverkningen.

SPARA
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42  »
Box 1159, 111 81 Stockholm · Vasagatan 50 · 08-412 15 00 · skogenbildskogen.se