Nutidsbilder > Skogsvård
HEM | OM BYRÅN | PRISER | VARUKORGEN | BESTÄLL | SÖK BILDER   
  SÖK
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  »
  Gallring i tall/björkskog. Västerbotten. 2002

SPARA
  Skördare i gallring. Rättvik. 2002

SPARA
  Gallringsskördare i granbestånd. 1998

SPARA
  Skördare i mörk gallringsskog. 2003

SPARA
  Skymning i gallringsskogen. Skogsjan-skördare. 2001

SPARA
  Björkar efter röjning

SPARA
  Röjer lövet med röjsåg. 1996

SPARA
  Hyggesbränning. Sveaskog, Haddebo. Närke. 2003

SPARA
  Hyggesbränning. Sveaskog, Haddebo, Närke. 2003

SPARA
  Hyggesbränning. Sveaskog, Haddebo, Närke. 2003

SPARA
  Markberedare i hygge. 1996

SPARA
  Röjning av sly. Kumla härads-allmänning, Närke. 2000

SPARA
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  »
Box 1159, 111 81 Stockholm · Vasagatan 50 · 08-412 15 00 · skogenbildskogen.se