Nutidsbilder > Skador/Miljöförstöring
HEM | OM BYRÅN | PRISER | VARUKORGEN | BESTÄLL | SÖK BILDER   
  SÖK
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33  »
  Allvarliga körskador på mjälamark i Lettland.

SPARA
  Körskador.

SPARA
  Körskador.

SPARA
  Barkgnag på al.

SPARA
  Barkgnagd ungtall.

SPARA
  Barkgnag efter kronvilt. Andragallrad gran.

SPARA
  Barkgnag på en ung tall efter något år.

SPARA
  Betesskadad tall.

SPARA
  Betesskadad tall.

SPARA
  Vildsvinsskador ända inpå husknuten.

SPARA
  Röd tallstekel kan ibland orsaka stor skada på tall när larverna äter av barren.

SPARA
  Tall efter älgbetesskada.

SPARA
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33  »
Box 1159, 111 81 Stockholm · Vasagatan 50 · 08-412 15 00 · skogenbildskogen.se