Nutidsbilder > Skador/Miljöförstöring
HEM | OM BYRÅN | PRISER | VARUKORGEN | BESTÄLL | SÖK BILDER   
  SÖK
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  »
  Körskada på tall. Östergötland.

SPARA
  Ovanligt. Granar barkskadade av älg. Västergötland.

SPARA
  Gamla skador från tretåig hackspett. Dikanäs, Södra Lappland.

SPARA
  Behandlad med viltavskräckande medel.

SPARA
  Stormskador i granbestånd.

SPARA
  Dubbla plantskydd mot snytbaggen. Behandling och plastskydd.

SPARA
  Virke med röta.

SPARA
  Viltstängsel under uppbyggnad.

SPARA
  Snytbaggar.

SPARA
  Tallgren med gula barr.

SPARA
  Varning för tjälskador. Östergötland 2003.

SPARA
  Anabaema solitaria, blågrön algblomning. Ronneby.

SPARA
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  »
Box 1159, 111 81 Stockholm · Vasagatan 50 · 08-412 15 00 · skogenbildskogen.se