Nutidsbilder > Plantering/Ungskog
HEM | OM BYRÅN | PRISER | VARUKORGEN | BESTÄLL | SÖK BILDER   
  SÖK
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27  »
  Stamkvistade fågelbärsträd i en plantering i Valdemarsvik.

SPARA
  Skylt vid ekplantering.

SPARA
  Hägn kring plantering av ek och björk.

SPARA
  Tallplanta som inte överlevde.

SPARA
  Skylt vid ekplantering.

SPARA
  Avenbokplanta

SPARA
  Planterad ask

SPARA
  Naturlig björkföryngring samt planterad och betesskadad tall i östgötsk blandskog.

SPARA
  Klimatanpassad f d hagmark med planterad, 30-årig björk.

SPARA
  Granplantering i en nedlagd bergtäkt i Motala.

SPARA
  Planterad ek och avenbok i Valdemarsvik.

SPARA
  Alplantering på tidigare åkermark.

SPARA
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27  »
Box 1159, 111 81 Stockholm · Vasagatan 50 · 08-412 15 00 · skogenbildskogen.se