Nutidsbilder > Plantering/Ungskog
HEM | OM BYRÅN | PRISER | VARUKORGEN | BESTÄLL | SÖK BILDER   
  SÖK
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27  »
  Planterad gran. Jämtland.

SPARA
  Planterad granplanta.

SPARA
  Plantorna tar sig inte. Gräs på hygge.

SPARA
  Lyckad föryngring med granskärm. Östergötland.

SPARA
  Planterad gran.

SPARA
  Liten självföryngrad granplanta.

SPARA
  Självföryngrad granplanta bland murkna stockar.

SPARA
  Asp med rotskottsuppslag.

SPARA
  Gran under skärm av björk och asp.

SPARA
  Gran under lövskärm.

SPARA
  Fröträdsställning vintertid.

SPARA
  Granskärm.

SPARA
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27  »
Box 1159, 111 81 Stockholm · Vasagatan 50 · 08-412 15 00 · skogenbildskogen.se