Nutidsbilder > Plantering/Ungskog
HEM | OM BYRÅN | PRISER | VARUKORGEN | BESTÄLL | SÖK BILDER   
  SÖK
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27  »
  Lövdominerad skärm på lågmark.

SPARA
  Granplanta.

SPARA
  Kvarställd tall i självföryngring.

SPARA
  En blandning av frön på isen.

SPARA
  Björkplantering. Västerbotten.

SPARA
  Granplanta från ovan.

SPARA
  Tallplantor på hygge.

SPARA
  Skogsägare planterar gran på hygge.

SPARA
  Tallplanta sedd uppifrån.

SPARA
  Föryngring av bokskog. Skåne.

SPARA
  Odlade tallplantor.

SPARA
  Sly och lövstammar.

SPARA
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27  »
Box 1159, 111 81 Stockholm · Vasagatan 50 · 08-412 15 00 · skogenbildskogen.se