Nutidsbilder > Plantering/Ungskog
HEM | OM BYRÅN | PRISER | VARUKORGEN | BESTÄLL | SÖK BILDER   
  SÖK
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27  »
  Frölärkar.

SPARA
  Planta av hybridlärk. Närke.

SPARA
  Planterar hybridasp. Täckrot.

SPARA
  Radplanterad hybridlärk på markberett hygge.

SPARA
  Planterad tallplanta i konkurrens med kruståtel.

SPARA
  Efter branden. Rönnplanta vid stubbe.

SPARA
  Granföryngring under skärm.

SPARA
  Självföryngrad tall med kvarställda evighetesträd.

SPARA
  Tioårig plantering, självförynrad tall och planterad gran.

SPARA
  Sparat löv och evighetsträdträd tio år efter avverkning.

SPARA
  Groddplantor av gran bland kottar.

SPARA
  Plantering med tall och gran.

SPARA
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27  »
Box 1159, 111 81 Stockholm · Vasagatan 50 · 08-412 15 00 · skogenbildskogen.se