Nutidsbilder > Plantering/Ungskog
HEM | OM BYRÅN | PRISER | VARUKORGEN | BESTÄLL | SÖK BILDER   
  SÖK
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26  »
  Planterad tallplanta i konkurrens med kruståtel.

SPARA
  Efter branden. Rönnplanta vid stubbe.

SPARA
  Granföryngring under skärm.

SPARA
  Självföryngrad tall med kvarställda evighetesträd.

SPARA
  Tioårig plantering, självförynrad tall och planterad gran.

SPARA
  Sparat löv och evighetsträdträd tio år efter avverkning.

SPARA
  Groddplantor av gran bland kottar.

SPARA
  Plantering med tall och gran.

SPARA
  Lövdominerad skärm på lågmark.

SPARA
  Granplanta.

SPARA
  Kvarställd tall i självföryngring.

SPARA
  En blandning av frön på isen.

SPARA
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26  »
Box 1159, 111 81 Stockholm · Vasagatan 50 · 08-412 15 00 · skogenbildskogen.se