Nutidsbilder > Naturvård
HEM | OM BYRÅN | PRISER | VARUKORGEN | BESTÄLL | SÖK BILDER   
  SÖK
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  »
  Sparat naturvårdssträd i gallring. Småland 2004.

SPARA
  Ek. Solitärträd i granskog. Småland.

SPARA
  Låga, Jämtland.

SPARA
  Urskog. Östergötland.

SPARA
  Torrfura.

SPARA
  Granlåga med svampar.

SPARA
  Nyckelbiotop. Igenvuven hagmark.

SPARA
  Nyckelbiotop. Urskogsartat lindbestånd. Östergötland.

SPARA
  Torraka på berg. Södermanland.

SPARA
  Försumpad oröjd björkskog.

SPARA
  Naturreservat. Vindelfjällen.

SPARA
  Lämnad kantzon mot vatten. Östergötland 2001.

SPARA
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  »
Box 1159, 111 81 Stockholm · Vasagatan 50 · 08-412 15 00 · skogenbildskogen.se