Nutidsbilder > Naturvård
HEM | OM BYRÅN | PRISER | VARUKORGEN | BESTÄLL | SÖK BILDER   
  SÖK
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  »
  Kapar fram en högstubbe. Småland 2003.

SPARA
  Tallurskog, Jämtland.

SPARA
  Fallen jätteek. Sörmland.

SPARA
  Sparat naturvårdssträd i gallring. Småland 2004.

SPARA
  Ek. Solitärträd i granskog. Småland.

SPARA
  Låga, Jämtland.

SPARA
  Urskog. Östergötland.

SPARA
  Torrfura.

SPARA
  Granlåga med svampar.

SPARA
  Nyckelbiotop. Igenvuven hagmark.

SPARA
  Nyckelbiotop. Urskogsartat lindbestånd. Östergötland.

SPARA
  Torraka på berg. Södermanland.

SPARA
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  »
Box 1159, 111 81 Stockholm · Vasagatan 50 · 08-412 15 00 · skogenbildskogen.se