Nutidsbilder > Naturvård
HEM | OM BYRÅN | PRISER | VARUKORGEN | BESTÄLL | SÖK BILDER   
  SÖK
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  »
  Inventerar urskogsområde.

SPARA
  Granlåga. Dalarna.

SPARA
  Torrfuror.

SPARA
  Sparad kantzon mot bergimpedement. Östergötland.

SPARA
  Låga i tallurskog.

SPARA
  Urskog. Östergötland.

SPARA
  Inventerar nyckelbioptoper.

SPARA
  Nötväcka i hålasp.

SPARA
  Höga naturvärden. Ekhage med hassel. Östergötland.

SPARA
  Kärr med al och björk. Östergötland.

SPARA
  Tallurskog med lågor. Östergötland.

SPARA
  Orört surdråg med bäckfåra.

SPARA
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  »
Box 1159, 111 81 Stockholm · Vasagatan 50 · 08-412 15 00 · skogenbildskogen.se