Nutidsbilder > Naturvård
HEM | OM BYRÅN | PRISER | VARUKORGEN | BESTÄLL | SÖK BILDER   
  SÖK
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  »
  Dålig naturhänsyn. Osmart att avverka björken intill myrstacken. Skydda myrstackarna med skuggande träd och buskage, myrorna kan hjälpa till att bekämpa skadeinsekter. Bergland i södra Lappland.

SPARA
  Dålig naturhänsyn. Osmart att avverka björken intill myrstacken. Skydda myrstackarna med skuggande träd och buskage, myrorna kan hjälpa till att bekämpa skadeinsekter. Bergland i södra Lappland.

SPARA
  Här har framför allt lövet röjts fram.

SPARA
  Orrarna trivs uppe i lämnade naturvårdsträd.

SPARA
  En död björk är ett utmärkt boträd-hålträd.

SPARA
  Björkstubben har blivit ett boträd för många arter.

SPARA
  Björnmärke. Björnen har letat larver, myrägg och och sniglar i denna låga.

SPARA
  Föryngringsavverkning med referenshägn för bete - obetat och betat.

SPARA
  Olikåldrig skog med lövinslag och en högstubbe. Holmsjö, Blekinge.

SPARA
  Tallåga (Pinus sylvestris), stormfälld tall på Renberget i Storuman.

SPARA
  Hålträd, en torrtall i en nyckelbiotop i Motala, Östergötland.

SPARA
  Död jätteek i Tidersrum, Östergötland.

SPARA
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  »
Box 1159, 111 81 Stockholm · Vasagatan 50 · 08-412 15 00 · skogenbildskogen.se