Nutidsbilder > Naturvård
HEM | OM BYRÅN | PRISER | VARUKORGEN | BESTÄLL | SÖK BILDER   
  SÖK
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  »
  Naturreservat med mycket död ved både stående och liggande. Nyteboda Skåne.

SPARA
  Tallåga i Rogens naturreservat, Härjedalen.

SPARA
  Lämnade lövträd vid brant, hänsyn vid avverkning.

SPARA
  Hänsyn vid avverkning – lämnat vårdträd, torrakor, lågor; kulturstubbar

SPARA
  Död tallved i Rogens naturreservat i Härjedalen.

SPARA
  Död, brandskadad tallstubbe i Rogens naturreservat i Härjedalen.

SPARA
  Död, brandskadad tall i Rogens naturreservat i Härjedale.

SPARA
  Hålasp och gammal tall i nyckelbiotop i Rimforsa, Östergötland.

SPARA
  Hålasp och gammal tall i nyckelbiotop i Rimforsa, Östergötland.

SPARA
  Lämnad nyckelbiotop efter avverkning.

SPARA
  Lucka i olikåldrig skog med kor och kalvar på skogsbete.

SPARA
  Lucka i olikåldrig skog med kor och kalvar på skogsbete.

SPARA
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  »
Box 1159, 111 81 Stockholm · Vasagatan 50 · 08-412 15 00 · skogenbildskogen.se