Nutidsbilder > Naturvård
HEM | OM BYRÅN | PRISER | VARUKORGEN | BESTÄLL | SÖK BILDER   
  SÖK
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  »
  Död, brandskadad tall i Rogens naturreservat i Härjedale.

SPARA
  Hålasp och gammal tall i nyckelbiotop i Rimforsa, Östergötland.

SPARA
  Hålasp och gammal tall i nyckelbiotop i Rimforsa, Östergötland.

SPARA
  Lämnad nyckelbiotop efter avverkning.

SPARA
  Lucka i olikåldrig skog med kor och kalvar på skogsbete.

SPARA
  Lucka i olikåldrig skog med kor och kalvar på skogsbete.

SPARA
  Dålig naturhänsyn. Osmart att avverka björken intill myrstacken. Skydda myrstackarna med skuggande träd och buskage, myrorna kan hjälpa till att bekämpa skadeinsekter. Bergland i södra Lappland.

SPARA
  Dålig naturhänsyn. Osmart att avverka björken intill myrstacken. Skydda myrstackarna med skuggande träd och buskage, myrorna kan hjälpa till att bekämpa skadeinsekter. Bergland i södra Lappland.

SPARA
  Här har framför allt lövet röjts fram.

SPARA
  Orrarna trivs uppe i lämnade naturvårdsträd.

SPARA
  En död björk är ett utmärkt boträd-hålträd.

SPARA
  Björkstubben har blivit ett boträd för många arter.

SPARA
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  »
Box 1159, 111 81 Stockholm · Vasagatan 50 · 08-412 15 00 · skogenbildskogen.se