Nutidsbilder > Naturvård
HEM | OM BYRÅN | PRISER | VARUKORGEN | BESTÄLL | SÖK BILDER   
  SÖK
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  »
  Upplysning om att innanför markeringen på björken ligger det ett naturreservat. Rödhult, Blekinge.

SPARA
  Stolpe med upplysning om att innanför skyltarna ligger ett naturreservat. Rödhult i Blekinge.

SPARA
  Stolpe med upplysning om att innanför skyltarna ligger ett naturreservat. Rödhult i Blekinge.

SPARA
  Intill ca 30-årig produktionsskog av gran har man brunnsröjt för en stor ek intill stenmur. Farabol i Blekinge.

SPARA
  Intill ca 30-årig produktionsskog av gran har man brunnsröjt för en stor ek intill stenmur. Farabol i Blekinge.

SPARA
  Hygget planterades med tall och har inslag av självföryngring med gran björk och några andra. Hyggeskanten har kvarlämnade större lövträd som skugga och skydd. Hjälmseryd, Blekinge.

SPARA
  Låga vid en lodyta. Nyckelbiotop, Ronneby.

SPARA
  Knärot är en ört som trivs bäst i mossrika barrskogar. Här dränerad, talldominerad nyckelbiotop, Ronneby.

SPARA
  Hålträd, torrtall. Nyckelbiotop i Motala.

SPARA
  Gammal tall slingrar sig upp längs en lodyta. Nyckelbiotop i Motala.

SPARA
  Gammal tall slingrar sig upp längs en lodyta. Nyckelbiotop i Motala.

SPARA
  Gammal tall slingrar sig upp längs en lodyta. Nyckelbiotop i Motala.

SPARA
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  »
Box 1159, 111 81 Stockholm · Vasagatan 50 · 08-412 15 00 · skogenbildskogen.se