Nutidsbilder > Naturvård
HEM | OM BYRÅN | PRISER | VARUKORGEN | BESTÄLL | SÖK BILDER   
  SÖK
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  »
  Hänsyn vid avverkning – lämnat vårdträd, torrakor, lågor; kulturstubbar

SPARA
  Död tallved i Rogens naturreservat i Härjedalen.

SPARA
  Död, brandskadad tallstubbe i Rogens naturreservat i Härjedalen.

SPARA
  Död, brandskadad tall i Rogens naturreservat i Härjedale.

SPARA
  Hålasp och gammal tall i nyckelbiotop i Rimforsa, Östergötland.

SPARA
  Hålasp och gammal tall i nyckelbiotop i Rimforsa, Östergötland.

SPARA
  Lämnad nyckelbiotop efter avverkning.

SPARA
  Lucka i olikåldrig skog med kor och kalvar på skogsbete.

SPARA
  Lucka i olikåldrig skog med kor och kalvar på skogsbete.

SPARA
  Dålig naturhänsyn. Osmart att avverka björken intill myrstacken. Skydda myrstackarna med skuggande träd och buskage, myrorna kan hjälpa till att bekämpa skadeinsekter. Bergland i södra Lappland.

SPARA
  Dålig naturhänsyn. Osmart att avverka björken intill myrstacken. Skydda myrstackarna med skuggande träd och buskage, myrorna kan hjälpa till att bekämpa skadeinsekter. Bergland i södra Lappland.

SPARA
  Här har framför allt lövet röjts fram.

SPARA
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  »
Box 1159, 111 81 Stockholm · Vasagatan 50 · 08-412 15 00 · skogenbildskogen.se