Nutidsbilder > Naturvård
HEM | OM BYRÅN | PRISER | VARUKORGEN | BESTÄLL | SÖK BILDER   
  SÖK
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  »
  Låga vid en lodyta. Nyckelbiotop, Ronneby.

SPARA
  Knärot är en ört som trivs bäst i mossrika barrskogar. Här dränerad, talldominerad nyckelbiotop, Ronneby.

SPARA
  Hålträd, torrtall. Nyckelbiotop i Motala.

SPARA
  Gammal tall slingrar sig upp längs en lodyta. Nyckelbiotop i Motala.

SPARA
  Gammal tall slingrar sig upp längs en lodyta. Nyckelbiotop i Motala.

SPARA
  Gammal tall slingrar sig upp längs en lodyta. Nyckelbiotop i Motala.

SPARA
  Gammal tall slingrar sig upp längs en lodyta. Nyckelbiotop i Motala.

SPARA
  Död jätteek, naturminne; Tidersrum i Östergötland

SPARA
  Död jätteek, naturminne; Tidersrum i Östergötland

SPARA
  Biotopsskydd. Senvuxen gammal ek på hällmark i Blekinge.

SPARA
  Biotopsskydd. Guldlockmossa på trädstam, Ronneby.

SPARA
  Biotopsskydd. Guldlockmossa på trädstam, Ronneby.

SPARA
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  »
Box 1159, 111 81 Stockholm · Vasagatan 50 · 08-412 15 00 · skogenbildskogen.se