Nutidsbilder > Naturvård
HEM | OM BYRÅN | PRISER | VARUKORGEN | BESTÄLL | SÖK BILDER   
  SÖK
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  »
  Biotopsskydd. Senvuxen gammal ek på hällmark i Blekinge.

SPARA
  Biotopsskydd. Guldlockmossa på trädstam, Ronneby.

SPARA
  Biotopsskydd. Guldlockmossa på trädstam, Ronneby.

SPARA
  Brandticka på låga, nyckelbiotop i Ronneby.

SPARA
  Nyckelbiotop i äldre tallskog (drygt 150 år). Rimforsa, Östergötland.

SPARA
  Nyckelbiotop. Grov låga i hassellund, Ronneby.

SPARA
  Naturvårdsavtal, frivillig avsättning.

SPARA
  Sparat naturvårdsträd. Karlsby, Östergötland.

SPARA
  Naturreservat med mycket död ved både stående och liggande. Nyteboda Skåne.

SPARA
  Naturreservat med mycket död ved både stående och liggande. Nyteboda Skåne.

SPARA
  Tallåga i Rogens naturreservat, Härjedalen.

SPARA
  Lämnade lövträd vid brant, hänsyn vid avverkning.

SPARA
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  »
Box 1159, 111 81 Stockholm · Vasagatan 50 · 08-412 15 00 · skogenbildskogen.se