Nutidsbilder > Naturvård
HEM | OM BYRÅN | PRISER | VARUKORGEN | BESTÄLL | SÖK BILDER   
  SÖK
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  »
  Nyckelbiotop. Igenvuven hagmark.

SPARA
  Nyckelbiotop. Urskogsartat lindbestånd. Östergötland.

SPARA
  Torraka på berg. Södermanland.

SPARA
  Försumpad oröjd björkskog.

SPARA
  Naturreservat. Vindelfjällen.

SPARA
  Lämnad kantzon mot vatten. Östergötland 2001.

SPARA
  Stubbe för insekter och fåglar. Värmland.

SPARA
  Snitslat fornlämningsområde. Hänsyn vid avverkning. Östergötland.

SPARA
  Torraka. Nyttig för fåglar, insekter och svampar.

SPARA
  Kvarlämnad låga på berg. Östergötland.

SPARA
  Dålig hänsyn. Inga kantzoner lämnade.

SPARA
  Överlevnadsträd. Sparade för att kunna bära ett örnbo.

SPARA
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  »
Box 1159, 111 81 Stockholm · Vasagatan 50 · 08-412 15 00 · skogenbildskogen.se