Nutidsbilder > Bestånd/Hyggen
HEM | OM BYRÅN | PRISER | VARUKORGEN | BESTÄLL | SÖK BILDER   
  SÖK
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38  »
  Ekar mot ett öppet fält. Östergötland.

SPARA
  Björkbestånd på gammal betesmark.

SPARA
  Tallskog på mager mark. Västergötland.

SPARA
  Tallskog av dålig kvalitet. Gotland.

SPARA
  Mycket mager tallskog. Härjedalen.

SPARA
  Fröträdställning från ovan. Östergötland 1994.

SPARA
  Tallar vid insjö.

SPARA
  Slutavverkning. Småland 2003.

SPARA
  Hygge på vintern. Östergötland 2004.

SPARA
  Granplantering. 1992.

SPARA
  Björkar på fuktig mark. Östergötland.

SPARA
  Asp och ekskog. Närke.

SPARA
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38  »
Box 1159, 111 81 Stockholm · Vasagatan 50 · 08-412 15 00 · skogenbildskogen.se