Nutidsbilder > Bestånd/Hyggen
HEM | OM BYRÅN | PRISER | VARUKORGEN | BESTÄLL | SÖK BILDER   
  SÖK
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38  »
  Moget granbestånd. Östergötland.

SPARA
  Slutavverkningsbestånd.

SPARA
  Avverkning i bokskog.

SPARA
  Granbestånd på hög bonitet.

SPARA
  Granar och höstbjörkar. Närke.

SPARA
  Färskt hygge med högstubbe och sparad trädgrupp.

SPARA
  Granskog som behöver gallras.

SPARA
  Tallar på mager hedmark.

SPARA
  Granskog med trädlav.

SPARA
  Forskningsyta i tallbestånd.

SPARA
  Tallskog på myrmark.

SPARA
  Tallar med dålig virkeskvalitet. Gotland.

SPARA
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38  »
Box 1159, 111 81 Stockholm · Vasagatan 50 · 08-412 15 00 · skogenbildskogen.se