Nutidsbilder > Bestånd/Hyggen
HEM | OM BYRÅN | PRISER | VARUKORGEN | BESTÄLL | SÖK BILDER   
  SÖK
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43  »
  Stickväg i en tallgallring. Tidersrum, Östergötland 2016.

SPARA
  Stig genom vintrig barrskog.

SPARA
  Vinter i tallskog med unga granar.

SPARA
  Granar börjar skjuta upp i tallskogen.

SPARA
  Planterad björkskog, 17 år gammal. Röjd och gallrad.

SPARA
  Här har skogsbrukaren satsat på vårtbjörk (Betula pendula) längs skogsvägen. Utanför björkridåerna finns produktionsskog av gran i olika åldrar. Vid slutavverkning finns möjlighet all skapa naturvårdshänsyn. Raskamåla Blekinge.

SPARA
  Granbestånd i motljus. Farabol Blekinge.

SPARA
  Nyligen avverkad, mogen skog Vallby Blekinge.

SPARA
  Granbestånd (Picea abies). Raskamåla Blekinge.

SPARA
  Självföryngring tall med kvarställda evighetsträd.

SPARA
  Blandbestånd av lärk och gran med inslag av löv. Blekinge.

SPARA
  Markberett hygge med hyfsad naturhänsyn i Västerbotten.

SPARA
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43  »
Box 1159, 111 81 Stockholm · Vasagatan 50 · 08-412 15 00 · skogenbildskogen.se