Nutidsbilder > Bestånd/Hyggen
HEM | OM BYRÅN | PRISER | VARUKORGEN | BESTÄLL | SÖK BILDER   
  SÖK
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43  »
  Rötskadad åkermarksgran

SPARA
  Granbestånd

SPARA
  Granbestånd

SPARA
  Tall, produktionsskog

SPARA
  Tioårig plantering, självföryngrad tall och planterad gran. Evighetsträd och sparat surdråg.

SPARA
  Talldominerat produktionsbestånd.

SPARA
  115-årigt tallbestång på frisk rismarkstyp.

SPARA
  Nygallrad björkskog om våren.

SPARA
  Solbelysta tallstammar.

SPARA
  Solbelysta tallar, granar på gång.

SPARA
  Gallrad tallskog.

SPARA
  Ung lövskog på våren, mest björk.

SPARA
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43  »
Box 1159, 111 81 Stockholm · Vasagatan 50 · 08-412 15 00 · skogenbildskogen.se