Nutidsbilder > Bestånd/Hyggen
HEM | OM BYRÅN | PRISER | VARUKORGEN | BESTÄLL | SÖK BILDER   
  SÖK
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43  »
  Bokskog (Fagus sylvatica). Flerskiktad bokskog på Vångaberget i Näsum, Skåne.

SPARA
  Bokskog (Fagus sylvatica). Flerskiktad bokskog på Vångaberget i Näsum, Skåne.

SPARA
  Självföryngring i tallblandskog med blockrik terräng blockrik terräng.

SPARA
  Självföryngring i blandskog med blockrik terräng. Björnhult, Skåne.

SPARA
  Bokskog (Fagus sylvatica). Flerskiktad bokskog med bra plantuppslag på Vångaberget i Näsum Skåne.

SPARA
  Självföryngring i tallblandskog med blockrik terräng blockrik terräng.

SPARA
  Välvuxet granbestånd snart dags för avverkning. Älmta, Blekinge.

SPARA
  Välvuxet granbestånd snart dags för avverkning. Älmta, Blekinge.

SPARA
  Klentimmer av gran (Picea abies). Ganska vacker plats på Jorden. Med välgallrad rak fin granskog i motljus. Rena Bauerskogen. Skälmershult Blekinge.

SPARA
  I södra Östergötland är det på sina ställen ganska kuperat som här utanför Horn. För att komma åt virket har man grävt in en serpentinväg i slänten och en del av träden tvingades man fälla manuellt

SPARA
  Blandbestånd med lärk sägs klara stormar bättre än monokulturer. Här cirka 1/3 lärk tillsammans med gran, lärk och björk - höglänt terräng i Vilhelmina.

SPARA
  Trakthygge i södersluttning med hyfsad naturhänsyn. Stavareliden i Storuman, södra Lappland.

SPARA
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43  »
Box 1159, 111 81 Stockholm · Vasagatan 50 · 08-412 15 00 · skogenbildskogen.se