Nutidsbilder > Bestånd/Hyggen
HEM | OM BYRÅN | PRISER | VARUKORGEN | BESTÄLL | SÖK BILDER   
  SÖK
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38  »
  Björkföryngring, röjd till 2 000 stammar per hektar. Brokind, Östergötland.

SPARA
  Gallrad skog.

SPARA
  Gallrad skog.

SPARA
  Pudersnö och solljus över gallrad tallskog.

SPARA
  Gallrad skog.

SPARA
  Gallrad talllskog.

SPARA
  Gallrad tallskog.

SPARA
  Fröträdställning för självföryngring intill planterade ytor. I kanten ligger rishögar som ska bli flis.

SPARA
  Slutavverkning utmed fastighetsgräns i Ebbemåla, Blekinge. 2018.

SPARA
  Lövskog på gammal odlingsmark som gränsar till granbestånd. Tving, Blekinge. 2018.

SPARA
  Lövskog på gammal odlingsmark som gränsar till granbestånd. Tving, Blekinge. 2018.

SPARA
  Lövskog på gammal odlingsmark som gränsar till granbestånd. Tving, Blekinge. 2018.

SPARA
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38  »
Box 1159, 111 81 Stockholm · Vasagatan 50 · 08-412 15 00 · skogenbildskogen.se